Основна мета

Постійно розвиваючи свій науково-виробничий потенціал, пропонувати вітчизняним та зарубіжним Споживачам якісну та надійну машинобудівну продукцію, що задовольняє їх вимогам та очікуванням, забезпечуючи отримання сталого прибутку та розвитку підприємства.

Основні завдання

Зміцнення репутації надійного підприємства, виконання зобов’язань перед замовниками, постачальниками, працівниками.

Економічно ефективне виробництво та постачання продукції лише високого рівня якості на основі постійного розвитку та нарощування інтелектуального та виробничого потенціалу підприємства.

Впровадження принципів менеджменту якості в діяльність підприємства.

Професійний розвиток персоналу, удосконалення корпоративної культури якості на підприємстві.

Доведення до потенційних Споживачів та Партнерів Політики у сфері якості.

Шляхи досягнення поставлених завдань:

  • Управління підприємством на основі постійного аналізу результатів діяльності, оптимального розподілу необхідних ресурсів та вдосконалення впровадженої системи управління якістю.
  • Індивідуальний підхід до запитів Споживачів, заснований на аналізі, обліку та оцінці їхніх вимог та очікувань.
  • Зміцнення взаємовигідних відносин із постачальниками.
  • Визначення та доведення до персоналу відповідальності та повноважень, а також розвитку процесів обміну інформацією в рамках автоматизованої системи управління підприємством.
  • Створення безпечних умов праці, соціальної захищеності, постійне підвищення компетенції кожного працівника підприємства.

Полагаючи на себе відповідальність за реалізацію цієї політики, керівництво підприємтства зобов‘язується:

  • Розвивати впроваджену систему менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.
  • Виділяти необхідні засоби та ресурси для вирішення поставленних цілей.
  • Підвищувати рівень задоволеності зацікавленних у роботі підприємства сторін.