Якість для нас – це неухильне поліпшення і розвиток всіх напрямків діяльності, бізнес-процесів і процедур з метою перевершити очікування наших клієнтів

На підприємстві впроваджена і постійно вдосконалюється система менеджменту якості, основною метою якої є своєчасний, безперервний, тотальний контроль результатів діяльності, їх аналіз і безперервне вдосконалення.

Дія системи менеджменту якості поширюється на всі процеси в рамках організаційної структури підприємства, в тому числі – проектування, розробку, виробництво і поставку продукції.

Функціонування системи менеджменту якості дозволило організувати чіткий зв’язок між підрозділами підприємства, підвищити компетенції співробітників і поліпшити бізнес-процеси – від закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих до відвантаження кінцевої продукції споживачам.

Контроль якості – забезпечення точних вимірів за встановленими критеріями на всіх етапах виробничого циклу

На підприємстві діє система поопераційного контролю, що забезпечує простежуваність відповідності контрольованих параметрів на всіх етапах виготовлення виробу, включаючи вхідний контроль, проміжний контроль, контроль на етапі випробувань, контроль готового виробу перед відвантаженням, контроль дотримання вимог до упаковки і навантаження. Контроль якості здійснюється на підставі вимог конструкторської, технологічної та нормативної документації.

З метою забезпечення контролю якості на підприємстві функціонують:

– Відділ технічного контролю (ВТК) – інструментальні заміри під час вхідного, проміжному контролі якості, готової продукції та при випробуваннях. Візуальний контроль зварних з’єднань – фахівці навчені відповідно до вимог ISO 9712: 2012, VT рівень кваліфікації II, а також НПАОП рівень кваліфікації II.

Лабораторія контролю виробництва (ЛКВ) атестована на відповідність вимогам СОУ-Н ІПР 03.120-002:2015 «Правила атестації вимірювальних, випробувальних лабораторій та калібрувальніх підрозділів підприємств і організацій системи міністерства економічного розвитку и торгівлі України «Промисловий Регістр». ЛКВ забезпечує контроль хімічного складу, неруйнівний контроль, руйнівний контроль, визначення твердості і металографічний аналіз.

Лабораторія контролю геометричних величин (ЛКГВ) відповідає критеріям СОУ-Н 74.9-26416904-001:2016 ВСП «НТЦ МВС» Донндічормет «Правила метрологічного підтвердження вимірювальних можливостей та технічної компетентності підрозділів підприємств та організацій». ЛКГВ забезпечує високоточні виміри складної геометрії виробів машинобудування, а також перевірку інструменту і верстатного обладнання підприємства

Сертифікація – відповідати сучасним вимогам європейських стандартів якості

Ми не зупиняємося на досягнутому і ставимо нові цілі. З 2011 року система менеджменту якості сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. На даний момент підприємство має сертифікат по системі ISO 9001:2015 року, чинний до 16.02.2024.

У 2020 році були атестовані зварювальники за міжнародним стандартом ISO 9606-1, а також сертифіковані технології зварювання по ISO 15614-1.

Сьогодні підприємство виконує вимоги до якості виконання зварювання плавленням металевих матеріалів відповідно до DIN EN ISO 3834-2. Сертифікат діє до 02.11.2022 року.

Система менеджменту якості постійно вдосконалюється: здобувається нове обладнання від виробників з світовим ім’ям, ведуться нові конструкторські розробки, вдосконалюються технологічні процеси. Проводиться аналіз ризиків з впровадженням заходів по їх зниженню. Автоматизуються бізнес-процеси.