Підприємство надає послуги з проведення лабораторних досліджень металів і сплавів, а також щодо визначення геометрії виробів.

Можливості лабораторій дозволяють проводити такі види досліджень:

  • визначення хімічного складу сплавів на основі заліза і міді;
  • неруйнівний контроль (визначення прихованих внутрішніх дефектів за допомогою ультразвукової магнітопорошкової дефектоскопії);
  • визначення твердості металів і сплавів;
  • руйнівний контроль (визначення механічних властивостей);
  • металографічний аналіз (дослідження макро- і мікроструктури металів і сплавів);
  • виконання вимірів будь-якої складності деталей і інструменту;
  • юстирування випробувальних стендів і технологічного обладнання.

Дослідження проводяться двома атестованими лабораторіями:

  • Лабораторія контролю виробництва (ЛКВ) атестована на відповідність вимогам СОУ-Н ІПР 03.120-002:2015 «Правила атестації вимірювальних, випробувальних лабораторій та калібрувальніх підрозділів підприємств і організацій системи міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Промисловий Регістр».
  • Лабораторія контролю геометричних величин (ЛКГВ) відповідає критеріям СОУ-Н 74.9-26416904-001:2016 ВСП «НТЦ МВС» Донндічормет «Правила метрологічного підтвердження вимірювальних можливостей та технічної компетентності підрозділів підприємств та організацій».