Для контролю якості матеріалів і заготовок, призначених для виготовлення продукції, контролю в процесі виробництва, а також для контролю готової продукції на підприємстві існує лабораторія з контролю виробництва (ЛКП), основними напрямками діяльності якої є:

Контроль хімічного складу

Визначення хімічного складу сплавів на основі заліза і міді спектральним способом. Прилад Спектрометр емісійний “Аргон-5 СФ”.

Неруйнуючий контроль

Для можливості визначення прихованих внутрішніх дефектів в об’єктах контролю без їх руйнування застосовується ультразвукова дефектоскопія. На підприємстві є переносні ультразвукові дефектоскопи УД 2-70, УД4-76.

Для можливості визначення дефектів на поверхні деталей застосовується магнітопорошкова дефектоскопія (переносний магнітний дефектоскоп на постійних магнітах МАГЕКС-3), а також комплект витратних матеріалів для виконання капілярної дефектоскопії.

Визначення твердості

Прилади, що використовуються для визначення твердості металів і сплавів:

  • за методом Роквелла 2140 ТР
  • за методом Брінелля ТБ 5004
  • по мікро Віккерсу NOVOTEST TC-МКВ1
Руйнуючий контроль

Визначення механічних властивостей (межа міцності, границя текучості, відносне подовження, відносне звуження, ударна в’язкість) на вхідному контролі і за результатами проведення термічної обробки. Обладнання: Копер маятниковий ИО5003-0,3 (300Дж) і Машина розривна Р-20.

Маталографічний аналіз

З метою дослідження структури (макро і мікро) металів і сплавів, для проведення повного металографічного аналізу лабораторія оснащена мікроскопом МІМ-7, мікроскопом бінокулярним XS-6320 для мікро- і макро- структурного аналізу. Для пробопідготовки використовується дводисковий шліфувально-полірувальний верстат «BAINPOL VTD-10», для запресовування дрібних зразків використовується ручний запресовний верстат «UIT METMOUNT 300-45».

Все представлене обладнання проходить щорічну перевірку.

Фахівці навчені і атестовані відповідно до вимог стандарту ISO 9712: 2012.

Лабораторія атестована відповідно до Правил атестації вимірювальних, випробувальних лабораторій та калібрувальних підрозділів підприємств і організацій Системи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Промисловий Регістр” СОУ-Н ІПР 03.120-002:2015